Migoczenie Śniegu z Teodorem Fontane

Koncert przy kamiennym kominku w Ferch.

Tekst, wokal, kompozycja: Ingrid i Wolfgang Protze.

Terminy

30 listopada 2019 r., godz. 15.00
7 grudnia 2019 r., godz. 15.00

Miejsce imprezy

Fercher Obstkistenbühne

Wstęp

15 Euro

Kontakt i informacje

Fercher Obstkistenbühne
Dr. Ingrid Protze
T. +49 (0) 33209/714 40
info@fercherobstkistenbuehne.de

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
www.fercherobstkistenbuehne.de